top of page
ПЕРІОДИЧНІ ВИДАННЯ ВІДКРИТОГО ДОСТУПУ

Електронний прикладний журнал  для професіоналів швейної справи

Журнал культурологічного спрямування: висвітлює питання історії мистецтва, психології творчості, критики, публіцистики

У видані висвітлюються актуальні питання бібліотекознавства, документознавства, соціальних комунікацій

Видання розповідає своїм читачам про основні прийоми  й таємниці будівництва та ремонта на професійному рівні

 Журнал висвітлює актуальні питання б'юті-індустрії

Видання містить статті з історії української музики, про взаємини українських і закордонних музичних культур, народну музику, творчість окремих композиторів, проблеми музичної термінології і педагогіки; крім того, рецензії, критика, бібліографія, хроніка музичного життя

Періодичне фахове науково-теоретичне та практичне видання, в якому висвітлюються актуальні проблеми бібліотечно-інформаційної діяльності, бібліографознавства, книгознавства, соціальних комунікацій у бібліотечно-інформаційній галузі

 Журнал висвітлює актуальні питання роботи з документами, в офісі, на комп'ютері, онлайн

Рубрики журналу віддзеркалюють потреби кадровиків у повсякденній роботі, відповідаючи на щоденні професійні запитання шляхом роз’яснень, коментарів, прикладів тощо

Журнал є дискусійною трибуною та майданчиком, де висвітлюється історія, теорія і практика книгозбірень

Фаховий науково-виробничий журнал в якому публікуються наукові, науково-популярні, науково-навчальні, науково-методичні, науково-публіцистичні, оглядові та інформаційні статті щодо потенціалу та тенденцій розвитку ринку індустрії моди, текстильної промисловості та суміжних галузей

Видання про декоративне садівництво, знайомить з модними стилями та напрямами ландшафтного дизайну, з информацією про сучасні технології  проведення ландшафтних робіт

У збірнику містяться результати наукових досліджень у галузі мистецтвознавства. Вісник є журналом відкритого доступу. Всі статті вільні для перегляду, читання, завантаження і друку

Науковий журнал «Вісник Одеського національного університету. Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство» висвітлює питання бібліотекознавства, бібліографознавства та книгознавства

Науково-теоретичний щорічник Нижньої Наддніпрянщини. Заснований у 1994 році Запорізьким національним університетом

Ілюстроване видання, аналітичний і водночас популярний мистецький журнал. Завчасно викладаються новини та останній номер. Розширюється архів попередніх номерів

Культура і мистецтво у сучасному світі висвітлює актуальні теми теорії та історії української і світової культури, теоретичні та творчі проблеми розвитку культури в сучасних умовах

Наукове видання "Мистецтво та освіта" висвітлює проблеми теорії, історії мистецької освіти, теорії та методики виховання, методики викладання музики та образотворчого мистецтва

Журнал розповідає про заморські дивовижі та вітчизняні цікавинки, природні та рукотворні чудеса планети, знайомить із відомими мандрівниками й митцями, представляє провідні торгові марки, публікує матеріали про туристичні маршрути, автоподорожі, спорт, здоров’я, пропонує сотні варіантів відпочинку

Видання є єдиною трибуною мистецької критики з історії та теорії українського мистецтва

У виданні розглядаються теоретичні та практичні питання музики, висвітлюється історія формування музичної культури в Україні, містяться матеріали не тільки вітчизняних авторів, а й переклади статей зарубіжних музикознавців

У журналі висвітлюються актуальні питання теорії, історії та практики вітчизняної та зарубіжної хореографічної культури, а також міждисциплінарні проблеми, дотичні до означеної сфери

Науково-популярний ілюстр. журнал ІМФЕ ім. М. Т. Рильського НАН України та Національної академії наук України. Висвітлюються питання теорії, історії і сучасного стану народної культури

Висвітлюється матеріал з актуальних питань поліграфічного машинобудування, матеріалознавства та технології поліграфічного виробництва, видавничої справи, соціальних комунікацій та книгорозповсюдження

Щорічник включає проблемні статті з відчизняної та зарубіжної історії, теорії та практики архівознавства, документознавства, висвітлює досвід роботи з документами особових архівних фондів

Сторінки журналу відкривають можливості для публікацій мистецтвознавчого  та культурологічного напрямку, культурно-історичного характеру

Науковий вісник Інституту проблем сучасного мистецтва Національної академії мистецтв України. Зміст збірника інтегрує зусилля відомих вчених та пропонує інноваційні погляди

Видання присвячено дизайну та інтер'єру офісу, будинків, квартир, індивідуальних приміщень

Бібліотека відкритого доступу і передбачає безкоштовний доступ читачів до наукової інформації в Інтернет з правом читати, завантажувати, копіювати, розповсюджувати, друкувати, проводити пошук, посилатися на повнотекстові статті, індексувати, тобто використовувати її з законною ціллю без фінансових, юридичних і технічних перешкод

Доступ до повних текстів понад 2 тис. журналів та збірників наукових праць. Ресурс Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського

Матеріали з актуальних питань теорії, історії та методики викладання культурології; дослідження з проблем матеріальної і духовної культури; практичні рекомендації для керівників закладів культури; програми і тематичне планування різних навчальних курсів; дидактичні матеріали; екзаменаційні матеріали для середньої і вищої школи

 Журнал публікує статті з висвітлюванням основних напрямів розвитку ресторанної та готельної справи, а саме: харчові технологіі, стратегічний та інноваційний розвиток закладів готельно-ресторанного бізнесу; актуальні питання кулінарології, еногастрономії, кулінарної етнології та сервісології; теоретичні та практичні аспекти впровадження харчових технологій функціонального призначення; питання екології харчування та надання готельно-ресторанних послуг; економіка, маркетинг, менеджмент, конкурентоспроможність, сучасні інформаційні та комунікативні технології в готельно-ресторанній справі

Журнал розповідає про новини в сфері архівів, ДОУ, зміни законодавства, друкує шаблони оформлення документів, приділяює увагу кадровій роботі

інформаційно-аналітичне видання, яке оперативно висвітлюватиме проблеми розвитку туристичної індустрії

Наукові журнали відкритого доступу видавництва Elsevier

Проект Наукової бібліотеки Львівського національного університету імені Івана Франка. Ресурс для зацікавлених у вивченні історії української періодики та в загалі історії України. Містить 12 назв, 374 чисел, 4797 сторінок української періодики за 1919–1944 роки 

Видавництво Elsevier запустило веб-сайт Journal Metrics, на якому популярні показники (Source Normalized Impact per Paper, SCImago Journal Rank, Impact per Publication) доступні абсолютно безкоштовно. Пошук проводиться серед усіх журналів, що включені до Scopus

Міжнародний мультидисциплінарний каталог журналів відкритого доступу, який прагне охопити усі відкриті наукові журнали, що дотримуються загальних принципів якості наукових видань

У збірнику висвітлюються проблеми теорії і практики дизайну. Видання спрямоване на поширення та популяризацію наукових розробок і досягнень з практики дизайну та його теоретичної частини – технічної естетики, дизайну архітектурного середовища, досліджень історії та теорії архітектури, актуальних проблем мистецтвознавства

На сторінках журналу друкуються результати відкритих наукових досліджень в галузі культурології, мистецтвознавства, історичних, філософських, філологічних, психологічних та соціологічних наук

Журнал присвячений  музично-освітньому середовищу

Журнал є відкритим майданчиком щодо сучасного хореографічного мистецтва

Видання є незамінним помічником у сфері готельно-ресторанного бізнесу, кожна стаття на сторінках журналу відзначається актуальністю, професійністю та новизною поданої інформації

У науковому збірнику подано матеріали за результатами наукових досліджень проблем культурології та мистецтвознавства

Тематична спрямованість фахового наукового видання пов’язана з висвітленням результатів наукових досліджень у галузі культурології як системи знань про сутність культури, закономірність та розвиток середовища людського існування; аналізом теоретичних, історичних, мистецтвознавчих, соціологічних тощо аспектів української культурології

Наукове видання відкритого доступу, яке відображає найбільш вагомі результати фундаментальних та прикладних досліджень у галузі культурології, що мають важливе теоретичне або практичне значення для розвитку українського суспільства, української та світової культури

Видання фокусується на розумінні основних проблем культурології та історії мистецтва, теоретичному та синтетичному узагальненні соціально важливих гуманітарних знань

На сторінках альманаху висвітлюються актуальні питання мистецтвознавства та культурології

Журнал публікує статті, що стосуються різних культур, у вигляді оригінальних дослідницьких статей з такої тематики: культурологія; теорія та історія української та світової культури; вивчення і збереження культурної спадщини; музейні дослідження; філософія культури; лінгвокультурологія; методи дослідження культури; культура та релігія; культурно-дозвіллєвої діяльністі; культура як цінність та феномен буття; аналітика сучасних культурологічних дискурсів та ін.

bottom of page