top of page

З відкриттям Миколаївської філії Київського державного інституту культури була відкрита і бібліотека.

Бібліотека відкрила свої двері для читачів 25 вересня 1971 року, коли надійшла перша партія літератури – 533 примірника.

1-divisorio.png

Першою завідуючою бібліотеки була Лідія Йосипівна Півінська, саме вона була її першим працівником. Формуванню фонду бібліотеки приділялося велика увага, тому що треба було забезпечити перших студентів навчальною літературою. 

Поступово штат бібліотеки поповнювався новими співробітниками. На той час  штат бібліотеки складався з 4 чоловік. Це – завідуюча бібліотекою, старший бібліотекар та два бібліотекаря. Бібліотека проводила масові заходи, активно популяризували свій новий фонд. 

Рисунок1.jpg
1-divisorio.png

На 1 січня 1976 року книжковий фонд бібліотеки налічував вже 33115 примірників. Одержували 38 назв газет, 174 назви журналів та видань наукової інформації з проблем культури та мистецтва. Бібліотекою користувались 756 читачів.

У 1977 році було закінчено будівництво гуртожитку №2 (вул. Фалєєвська, 24-А), було надано нові приміщення для розташування бібліотеки.  Це дало можливість розширити функції роботи, створити нові відділи. В бібліотеці почали окремо функціонувати відділ обслуговування читачів, довідково-бібліографічний відділ, відділ комплектування та наукової обробки літератури та нотно-музичний відділ.

Рис 2.jpg

З 1983 року бібліотекою філіалу завідувала Валентина Михайлівна Нікітіна. Вона очолила колектив з 13 бібліотекарів.

39515024_113499432928221_289646319495020
Foto1.png
Рисунок3.jpg
1-divisorio.png

У різні роки колектив бібліотеки очолювали Янішевська Лариса Миколаївна, Симоненко Наталя Євгенівна, Нікора Лариса Миколаївна.

1-divisorio.png

З 2005 року розпочато роботу щодо впровадження Автоматизованої бібліотечно-інформаційної системи, що дозволило створити електронний каталог, електронну картотеку наукових праць викладачів та інші тематичні бази даних. 

У цей час відкривається Інтернет-центр для користувачів при довідково-бібліографічному відділі.

У 2008 році створено локальну бібліотечну мережу, бібліотеку підключено до автоматизованої університетської мережі та мережі Інтернет, що дає можливість оперативно розповсюджувати інформацію на кафедри та інші структурні підрозділи філіалу: електронний каталог, інформаційні й тематичні списки літератури, бюлетені нових надходжень літератури та законодавчих документів з питань освіти, культури, мистецтва.

1-divisorio.png

З 2013 року колектив бібліотеки очолює Коваль Наталя Сергіївна. Завдяки злагодженій роботі, колектив втілює в діяльність бібліотеки нові тенденції сучасної бібліотечної практики. Бібліотека  відстоює свій позитивний імідж і прагне завжди залишатися у руслі інновацій та креативу.

Життя продовжується і сьогоднішній день завтра вже стане новою сторінкою в історії бібліотеки.

Коваль Наталя Сергіївна.JPG
1-divisorio.png
bottom of page